15 Nis
Satış İçin Gerekli Evraklar

Satış İçin Gerekli Evraklar

SATICI
- Tapu veya Fotokopisi
- 1 Resim
- Nüfus Cüzdanı + 1 Tane Fotokopisi
- T.C. Kimlik Numarası
- Vergi Kimlik Kartı (Aslı ve 1 Adet Fotokopisi)
- Emlak Vergi Makbuzları
- İkametgah Adresi ve Telefon
- Kooperatife Borcu Yoktur Kağıdı
- Tapu işlemlerini Takibi için Vekaletname (Emlakçı Adına)

ALICI
- 2 Resim
- Nüfus Cüzdani + 1 Tane Fotokopisi
- T.C. Kimlik Numarası
- Vergi Kimlik Kartı (Aslı ve 1 Adet Fotokopisi)
- İkametgah Adresi ve Telefon
- Tapu işlemlerini Takibi için Vekaletname